บ้านมนังคศิลา

ที่อยู่ : แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ

บ้านมนังคศิลา Ban Manangkhasila