ศาลแขวงพระนครใต้

ที่อยู่ : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ