ศาลแขวงพระนครใต้

ที่อยู่ : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ศาลแขวงพระนครใต้ Bangkok South Kwaeng Court