ศาลแขวงพระนครใต้

ที่อยู่ : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ศาลแขวงพระนครใต้ Bangkok South Kwaeng Court