กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

ที่อยู่ : แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Army Science Department