ศาลแขวงพระโขนง

ที่อยู่ : แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ศาลแขวงพระโขนง The Phra Khanong Kwaeng Court