ศาลแขวงพระโขนง

ที่อยู่ : แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ศาลแขวงพระโขนง The Phra Khanong Kwaeng Court