ศาลแขวงพระโขนง

ที่อยู่ : แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ