บ้านพักคนชรา

ที่อยู่ : แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ