บ้านพักคนชรา

ที่อยู่ : แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

บ้านพักคนชรา Welfare Center for The Elderly