ปรับสีเว็บปกติ
 

บ้านพักคนชรา

ที่อยู่ : แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

บ้านพักคนชรา Welfare Center for The Elderly

13.761309
100.552951