ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ที่อยู่ : ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก

ศาลากลางจังหวัดนครนายก Provincial Hall