ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ที่อยู่ : ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
ผู้ชม ครั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครนายก Provincial Hall