สำนักงาน กพ.

ที่อยู่ : แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำนักงาน กพ. Office of The Civil Service Commission