หอสมุดประชาชน

ที่อยู่ : ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี