วังสราญรมย์

ที่อยู่ : แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

วังสราญรมย์ Saranrom Palace