ปรับสีเว็บปกติ
 

วังสราญรมย์

ที่อยู่ : แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

วังสราญรมย์ Saranrom Palace

13.745504
100.498304