กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ

ที่อยู่ : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ Scientific Crime Detection Divition