กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ

ที่อยู่ : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ Scientific Crime Detection Divition