ปรับสีเว็บปกติ
 

กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ

ที่อยู่ : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

กองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ Scientific Crime Detection Divition

13.74227
100.539833