สน.บางพลี

ที่อยู่ : ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ