สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ที่อยู่ : แขวงวังทองหลาง (กรุงเทพ-แขวง) เขตวังทองหลาง (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง Wang Thong Lang Police Station