สถานีขนส่ง บ.ข.ส.(ตลาดหมอชิตใหม่)

ที่อยู่ : แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สถานีขนส่ง บ.ข.ส.(ตลาดหมอชิตใหม่) SRT Operation and Telecommunication Organiz