สำนักงานเขตห้วยขวาง

ที่อยู่ : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ

สำนักงานเขตห้วยขวาง Huay Khwang Area Office