สำนักงานเขตห้วยขวาง

ที่อยู่ : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สำนักงานเขตห้วยขวาง Huay Khwang Area Office