สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ที่อยู่ : แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ