สำนักงานเขตพระนคร

ที่อยู่ : แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำนักงานเขตพระนคร Khet Phranakhon