สำนักงานเขตพระนคร

ที่อยู่ : แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ