สำนักงานเขตพระนคร

ที่อยู่ : แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

สำนักงานเขตพระนคร Khet Phranakhon