หอสมุดแห่งชาติ

ที่อยู่ : แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต (กรุงเทพ-เขต) กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

หอสมุดแห่งชาติ National Library