ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่อยู่ : ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง ระยอง
ผู้ชม ครั้ง

ศาลากลางจังหวัดระยอง Provincial Hall