ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่อยู่ : ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง ระยอง

ศาลากลางจังหวัดระยอง Provincial Hall