ที่ว่าการอำเภอเมือง

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ผู้ชม ครั้ง

ที่ว่าการอำเภอเมือง Amphoe Muang Office (District Office)