รพ.ชลบุรี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี