รพ.มงกุฎวัฒนะ

ที่อยู่ : แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รพ.มงกุฎวัฒนะ Mongkut Wattana Hospital