ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
ผู้ชม ครั้ง

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี Provincial Hall