ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ที่อยู่ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี Provincial Hall