จังหวัดทหารบกสระบุรี

ที่อยู่ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี

จังหวัดทหารบกสระบุรี Saraburi Minitary Distric