จังหวัดทหารบกสระบุรี

ที่อยู่ : ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี
ผู้ชม ครั้ง

จังหวัดทหารบกสระบุรี Saraburi Minitary Distric