เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี Municipal Office