เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ที่อยู่ : ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
ผู้ชม ครั้ง

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี Municipal Office