สำนักงานปศุสัตว์

ที่อยู่ : ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

สำนักงานปศุสัตว์ Live Stock Office