เทศบาลนครเชียงใหม่

ที่อยู่ : ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ผู้ชม ครั้ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ Municipal Office