เทศบาลนครเชียงใหม่

ที่อยู่ : ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่