ชุมสายโทรศัพท์

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก