ชุมสายโทรศัพท์

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ผู้ชม ครั้ง

ชุมสายโทรศัพท์ Telephone Exchange