สำนักงานป่าไม้เขตแพร่

ที่อยู่ : ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ แพร่
ผู้ชม ครั้ง

สำนักงานป่าไม้เขตแพร่ Forestry Office

รีวิว :
0 ดาว
ไม่ทราบว่าเกษตรกรสามารถปลูกไม้พยุงเป็นสวนป่าได้หรือไม่ครับและถ้าได้ควรมีที่ดินที่มีลักษณะอย่างไร เช่น มีโฉนด สปก. เป็น และต้นขึ้นทะเบียนสวนป่าหรือไม่
จะขอบพระคุณอย่างยิ่งทีให้คำชี้แนะ
30 Aug 2012 21 58
เกษตรกร
18.124487
100.144797