รพ.อุตรดิตถ์

ที่อยู่ : ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์