รพ.อุตรดิตถ์

ที่อยู่ : ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

รพ.อุตรดิตถ์ Uttaradit Hospital