บขส.อำเภอเมือง

ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ผู้ชม ครั้ง

บขส.อำเภอเมือง Bus Terminal Of Amphone Muang