บขส.อำเภอเมือง

ที่อยู่ : ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

บขส.อำเภอเมือง Bus Terminal Of Amphone Muang