สนามบินหัวหิน

ที่อยู่ : ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี