รพ.สุโขทัย

ที่อยู่ : ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย

รพ.สุโขทัย Sukhothai Hospital