องค์การทหารผ่านศึก

ที่อยู่ : ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

องค์การทหารผ่านศึก War Veterans Organization