องค์การทหารผ่านศึก

ที่อยู่ : ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี
ผู้ชม ครั้ง

องค์การทหารผ่านศึก War Veterans Organization