สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหัวหิน

ที่อยู่ : ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหัวหิน Hua Hin Fire Brigade