สนามบินเลิงนกทา

ที่อยู่ : ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ยโสธร

สนามบินเลิงนกทา Loeng Nok Tha Air Field