การประปาหาดใหญ่

ที่อยู่ : ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

การประปาหาดใหญ่ Hat Yai Water Works Supply