การประปาหาดใหญ่

ที่อยู่ : ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ สงขลา