ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
ผู้ชม ครั้ง

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด Provincial Court