ศาลจังหวัดชุมพร

ที่อยู่ : ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

ศาลจังหวัดชุมพร Provincial Courthouse