รพ.วัฒนแพทย์ตรัง

ที่อยู่ : ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง

รพ.วัฒนแพทย์ตรัง Watthanaphat Trang Hospital