ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

ที่อยู่ : ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น

ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ Amphoe Ban Phai Office (Ban Phai Distric Office)