เรือนจำกลางคลองเปรม

ที่อยู่ : แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เรือนจำกลางคลองเปรม Khlong Plem Prison