องค์การโทรศัพท์

ที่อยู่ : ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา

องค์การโทรศัพท์ Telephone Office