ปรับสีเว็บปกติ
 

องค์การโทรศัพท์

ที่อยู่ : ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา
ผู้ชม ครั้ง

องค์การโทรศัพท์ Telephone Office

19.16773
99.908883