องค์การโทรศัพท์

ที่อยู่ : ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา
ผู้ชม ครั้ง

องค์การโทรศัพท์ Telephone Office