รูปภาพ ค่ายมวยลูกพระบาท

ที่ตั้ง : พระพุทธบาท สระบุรี

ประเภทธุรกิจ : อาคาร

แผนที่ : ค่ายมวยลูกพระบาท